© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25° BIHOR I TURIZAM BIHOR I TURIZAM
Turizam u Bihoru Danas gost od turizma traži mnogo više nego ranije. Nije dovoljno ponuditi mu samo udobnu i luksuznu sobu, jer on traži aktivan i sadržajan odmor, a zadatak domaćina je da mu ta ponuda uvek bude dovoljno atraktivna i inovativna. Dali imamo potencijali za razvoj planinskog turizma u Bihoru? Hotel kao smeštajni objekat nema perspektivu ukoliko nema sadržaje koji će privući i zadržati goste - rekreaciju i inovativnost, uz obavezan fokus na gostima. Gost zna šta plaća i ne želi da svoj novac i svoje slobodno vrijeme troši uzaludno. Dali gostima možemo nudi šetnje stazama prema Turjaku, Radmanskoj i Trpeškoj klisuri, pećine, kulinarski specijaliteti iz Bihora. Trebalo bi se osloniti na porodične i agro vidove turizma, koji su u svetu primenljivi za turiste. Kako je vaše mišljenjeili zapažanje na ovu temu.??
Turizam u Bihoru U protekloj deceniji na našim prostorima bilo je mnogo političkih, ekonomskih, socijalnih i demografskih promena . Kao rezultat svih pomenutih činilaca, siromaštvo je u Bihoru postalo veliki društveni problem, znatno izraženiji nego u ostalim oblastima Crnr Gore. Došlo je i do velikih demografskih promena, najčešće nastalih kao posledica migracija velikog broja ljudi, pre svega mladih, sa ovog područja. Sve su ovo činjenice koje od nas zahtijevaju konkretne aktivnosti, koje bi se ostvarile kroz različite programe i projekte u okviru ruralnog razvoja. Zato se moraju definisati svi problemi i potencijali, u skladu sa svetskim, odnosno, evropskim standardima, koji bi se na održiv način prilagodili našim potrebama. Problem nezaposlenosti u Bihoru trebalo bi rešavati u okviru savremenog koncepta »integralnog ruralnog razvoja«, koji nudi velike mogućnosti lokalnom ruralnom stanovništvu i društvu u cjelini. Ruralni razvoj je jedan dugoročan proces koji je teritorijalno određen, u okviru dugoročnog poboljšanja životnog standarda ruralnog stanovništva mora se  posebno  voditi računa o korišćenju i zaštiti svih postojećih prirodnih resursa. Domaćinstva koja su ispunila osnovne standarde kvaliteta za prihvatanje i smeštaj stranih i domaćih turista. Bihor ima idealne uslove u prirodu za šetnju, planinarenje, rekreaciju, branje šumskih plodova i lekovitog bilja, bavljenje sportom, lovom , ribolovom i drugim aktivnostima u prirodi, samo su dio onog što ovaj kraj moze da vam ponudi.. Uz sve to, bihorska sela su bogom dana za razvoj eko i etno turizma, koji su posljednjih godina hit u Evropi. U tom smislu,  po mnogima Bihor je jedan od ljepših djelova Crne Gore, za razvoj seoskog turizma koje već pokazuju interesovanje međunarodne organizacije koje forsiraju ove vidove turizma.  Bihor obiluje mnogim prirodnim ljepotama, koje predstavljaju pravu malu svjetsku riznicu. Na žalost, potencijali ovih prirodnih blaga su malo i nedovoljno iskorišćena. Takav je slučaj i sa Radmanskom klisurom koja je jedan od najlepših i najočuvanijih kutaka Bihora.  Utvrđeno je da je odmor u planinskim krajevima popularan tokom cijele godine. Razlog odlaska na planinu jesu potreba za odmorom, relaksacijom, boravkom na zdravom i čistom vazduhu, želja za rekreacijom. Postojeći resursi Bihora, njegova topografija, bujna vegetacija, čist vazduh, zdrava hrana, ukazuju da ona ima brojne potencijale vezane za kulturnu i prirodnu baštinu, koje samo treba iskoristiti. Sa realizacijom planova poboljšanja uslova za razvoj turizma na ovom lokalitetu započelo se između ostalog i izgradnja, etno naselje TRPEZI kao i ostalih pratećih objekata, ulaganjem sredstava u etno selo.  Seoski turizam postaje naročito zanimljiva i atraktivna tema i razlog velikih ulaganja, jer privlači ljude željne mira i boravka u prirodi, van gradske dinamike života, buke i zagušljivog vazduha. Bihor je upravo idealno područje za ulaganje u razvoj ovog vida turizma, jer ima sve neophodne uslove za njegov razvoj. Na žalost, sredstva potrebna za tu svrhu tek treba naći i započeti sa realizacijom i ostvarivanjem turističke ponude. Ono što je takođe privlačno u Bihoru, a vezano je za ovu vrstu turizma, jesu mnogobrojni specijalteti mještana ovog kraja, među kojima neizostavno moramo pomenuti jagnjeće pečenje, pečeno na ražnju ili ispod sača i neprocenjivog ovčijeg, kozjeg mlijeka, sir, koji je tražen iz ovog kraja. Privatni smještaj može da se pohvali sa raznovrsnom ponudom na raznim lokacijama u Bihoru i on se dijeli na Apartmane i Sobe. Tufo Muratović