© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25° O.Š. Trpezi Bihor i Škole
U Beranama, kao uostalom, u najvecem broju manjih sredina, ne postoji ni jedna, specijalizovana, naučna ustanova ili institucija, ali uprkos toj činjenici, odavde potiče veliki broj istaknutih naučnika u različitim naučnim oblastima, doktora, akademika i univerzitetskih profesora. OŠ "Trpezi" Ima 144 učenika. Osnovna  Škola Trpezi Osnovna škola u Trpezima počela je sa radom 1922. godine u privatnoj kući Muhović Hadra. Školu je te školske godine pohadjalo 30 učenika i sa njima je radio jedan učitelj i to Tmušić Nović. Nastava u ovoj privatnoj kući je trajala samo godinu dana. Naredne 1923. godine škola to jest nastava za učenike je premještena je u privatnoj kući  Skenderović Numana i u istoj se odvijala dvije godine. U ovim privatnim kućama nastava se odvijala pod vrlo teškim uslovima, jer su prostorije za rad bile veoma male i tijesne. Na inicijativu predsjednika opštine Petnjica Galjana Kršića i kmeta sela Trpezi Hodžić Ahmeta počela se praviti nova školska zgrada 1924. godine i ista je bila završena 1925. godine. Narod je radio na dobrovoljnoj osnovi. U novoj školskoj zgradi su bila dva odjeljenja sa dva učitelja i to: Tmušić Nović  i Cemović  Milivoje. Od 1941. godine do oslobodjenja 1945. godine škola nije radila.Za vrijeme drugog svjetskog rata škola je bila oštećena pa se poslije oslobodjenja počelo sa radom u učiteljskim stanovima, koja zgrada i danas postoji, ali je dosta oronula i propala.Krajem avgusta mjeseca Sreski narodni odbor je dodijelio 20.000 dinara za opravku školske zgrade koja je odmah bila obnovljena  i  počela sa radom. Poslije rata prvi učitelj je bio Babačić Adil, a vjeroučitelj je bio Osmanović Jaho. Školske 1945 do 1946. godine u školi je bilo upisano u I i II razred 161 učenik od kojih njih 47 nije pohadjalo školu, dok je 114 učenika pohadjalo redovno nastavu. U školskoj 1946 do 1947.  godini u školu je bilo upisano 196 učenika i to: prvi razred  90, drugi razred  45 i treći razred 61 učenik.Na inicijativu odredjenih uglednih ljudi sela Trpezi mještani su počeli da grade novu školsku zgradu daleko veću,  jer je stara školska zgrada bila mala i dotrajala.  Izgradnju ove školske zgrade finansirao je Sreski narodni odbor, a jedan vrlo mali dio sredstava dali su mještani na dobrovoljnoj osnovi. Školska zgrada je završena 1948.godine i počela sa radom na jesen iste godine.Te školske .1948 do 1949. godine u školu je bilo upisano 201 učenik i to: prvi razred = 67, drugi razred= 53, treći razred= 49 i četvrti razred= 32 učenika rasporedjenih u dva odjeljenja  I-IV  i  II-III sa kojima su radila dva učitelja i to : Huremović Iljaz i Perović Milan. Ta školska zgrada i danas radi i ona služi kao osmogodišnj osnovna škola u Trpezi. Direktor škole; Selmo Muhović Trpezima.Direktor Škole Selmo Muhović