© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°
OPŠTINA PETNJICA KULTURA, EKONOMIJA 100 dana upravi Opštine... Interviju sa Dr. Šemsudin Hadrović 20.12.2013.godine,imali smo priliku da razgovaramo sa dr Šemsudinom Hadrovićem, pa ovom prilikom objavljujemo detalje našeg razovora: Prvo veče harmonike, ideja, povod,cilj? Već nekoliko godina razmišljam o našim harmonikašima. Skupljao sam informacije o njima. Ambicija je bila da krenemo u projekat sa 7 živih-harmonikaša-Legendi u G. Bihoru. Posao je konačno zaokružen sa imenima i fotografijama njih 11 koji više nisu živi, i 43 koji su naši savremenici. Ti ljudi koji su činili dio naše kulturne tradicije su skoro zaboiravljeni. Bave se trgovinom, taksiranjem, poljoprivredom i sl. A oni su svojom muzikom dočekivali i pratili naše majke i naše sestre, veličali svadbena veselja naših očeva, pratili u JNA naše najbolje sinove. Dakle zaslužili su da im se maker nakako počnemo oduživati. Drugo, nakon dobijanja opštine, nakon završenih izbora, i svega što je pratilo te izbore, nameće se potreba da stvaramo institucije, da institucijski počnemo razmišljati i djelovati. Ovo je jedan prvih koraka u tom pravcu. Oni koji su bili te večeri u prepunoj dvorani Doma kulture u Petnjici znaju o čemu je riječ. Oni koji ne-namjerno nisu bili te večeri tu ( a imali su domaćinsku obavezu) ostali su uskraćeni za jedan prelijep doživljaj. 14 domaćih harmonikaša i tri gostujuća iz susjednih opština te iz Sarajeva vatili su osmjeh ljudima i u srca im unijeli toplinu i ljubav prema našoj tradiciji. Kulturni život u Petnjici, nekad, sada i kako bi trebao da izgleda? Kulturni život u Petnjici; Nekada je Petnjica imala bioskop, klavir, i sve prateće instrumente jednog orkestra. Onda je sve to nestalo. Nakon izgradnje Doma kulture, sadržaj kulturnog programa je nešto upotpunjen, i mislim je za sada na nivou objektivnih mogušnosti. Ko se brine i ko na svojim plećima, svojim entuzijazmom sve to "vuče" drugo je pitanje. U budućnosti nam treba "Institucijski i svestran prilaz" kulturi i kulturnim dešavanjima. Fondacija za zaštitu i razvoj kulturnog stvaralaštva Bihora? Ponudili smo koncept koji bi dalje istraživao, njegovao razvijao i zaštitio naše kulturno nasljedje.I ne samo kulturno. Ako to naidje na razumijevanje, onda bi "FONDACIJA" trebala biti u Petnjici, i bila bi dio Integralnog programa razvoja opštine Petnjica. Ukoliko ne, ona može djelovati i na strani, bilo gdje gdje ima naših iseljenika- popularno nazivanih "dijaspora". U tom smislu mi nastavljamo sa radom na pripremi DVD materijala i MONOGRAFIJE o našim harmonikašima,i ne samo o njima. U MONOGRAFIJI će naći mjesta i oni koji su u vremenu prije harmonike koristili druge instrumentr( frula, zurla, goč,tarabuka,gusle i dr.) No sačekajmo da vidimo ćta će aktuelna vlast ponuditi u tom smislu. Naša brojna Dijaspora,medjusobna komunikacija, dobra-loša? Naša dijaspora: Je moćna, brojna, pokazuje namjere organizovanja na raznim osnovama ( uglavnom zavičajnim). Ima tu velikih pomaka, dobrih ideja, konkretnih i realizovanih projekata usmjerenih ka zavičaju-Petnjici, Beranam, CG. Obzirom da udruženja i klubovi nastaju (kao pečurke) preko noći, teško je očekivati u ovom momentu idealnu saradnju medju njima. Krenulo se sa stvaranjem SAVEZA UDRUŽENJA DIJASPORE- BIHOR-PETNJICA, ( njih 14 za sda) ali su aktuelni politički dogadjaji odložili ovu aktivnost i pomjerili je za iduću godinu.Dakle to bi bio okvir i garant bolje saradnje u budućnosti. Posebno je pitanje odnos zavičaja prema dijaspori, ali o tome nekom drugom prilikom. Udruženje Sarajevo-Petnjica,ideje, šta dalje,konkretni projekti? Poslije manifestacije" DANI SRARAJEVA u PETNJICI, organizovali smo u Sarajevu promociju " 20 godina ALMANAHA", te "PRVO VEČE HARMONIKE - PETNJICA, 2013). O tome imate informacije na aktuelnim portalima. Planovi su u pripremi, a trenutno se radi na formiranju PODRUŽNICE PETNJICA pri "Udruženju gradjana porijeklom iz Sandžaka" jer je dosadašnji oblik organizovanja objektivno , dobijanjem statusa opštine Petnjica posatao nefunkcionalan. Špekulacije o preuzimanju dijela duga opštine Berane? Petnjica će naravno preuzeti dio zajedničkig dugova( to bi trebao biti principijelan stav). Ono što treba preispitati je koliko su gradjani Petnjici do sada izdvojili sredstvav koja su se slivala u budžet opštine IVANGRAD-BERANE, a koliko je sredtvava povukla. To je realan pristup. Ne bi bilo dobro da vlast u Petnjici pristane da plaća ono što je investirano izvan teritorije koja pripada Petnjici. Vaše mišljenje o pravcima razvoja opštine Petnjica, u ovoj početnoj fazi? Svoju viziju razvoja opštine Petnjica sam u formi " INTEGRALNOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE PETNJICA", naslonjenog na savremenim principima uredjenja lokalne samuprave predao -na ruke- ljudima iz Odbora za vraćanje statusa opštini Petnjica na sesiji -okruglom stolu koji se održao u Petnjici početkom maja mjeseca 2013 god. U tom planu postoje okvirno predloženi potezi i segmenti uredjenja opštine, kao i načini - procedure kako se dolazi do sredstava po raznim osnovama ( izvan sredstava vlade Crne Gore). Osobno sam pomogao da se jedan NJEMAČKI PROJEKAT-pogon-SIRANE, sa najsavremenijom tehnologijom instalira u Petnjici, i očekujem da će prve količine sira-TRAPISTA iz Bihora krenuti na tržište početkom maja 2014 godine. No, za razvoj opštine Petnjica sada postoje i formalno zaduženi-odgovorni oni kojima je narod dao svoje povjerenje. Sačekajmo (100 dana vlade) , da vidimo kojim će pravcem krenuti i šta će u tih 100 dana moći da učine. >Do tada im ne treba otežavati, već pomagati ukoliko pomoć zatraže. E , nakon toga ne treba gubiti vrijeme, jer je opština Petnjica "šansa i san sviju nas" a ne samo onih koji su na vlasti, i to im treba jasno reći. Poslovni centar Petnjica; Anel Muratović Foto: Tufo Muratovic