© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°
Safet Agović dr. nauka ekonomije Univerzitet u Zenici prošle sedmice je bogatiji za još jednog doktora nauka. Zeničanin Safet Agović je u petak odbranio doktorsku disertaciju na temu “Uticaj carinskih i necarinskih mjera Evropske unije na vanjsku trgovinu i konkurentnost BiH u procesu njenog pridruživanja EU” i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Ispitnu komisiju su činili predsjednik dr.sc. Halid Kurtović i članovi dr. Kadrija Hodžić (mentor), dr. Dževad Zečić, rektor UNZE, te dr. Hasan Mahmutović i dr. Almir Alihodžić. Safet Agović je rođen 1959. u Beranama, Crna Gora. Od 1993. godine radi u Carinskoj službi RBiH, gdje je obnašao funkcije šefa Carinske ispostave Zenica i Tešanj. Nakon osnivanja Uprave za indirektno oporezivanje BiH radi na mjestu stručnog savjetnika u kabinetu direktora Uprave. Potom se iz Banja Luke vraća u Zenicu i radi u Slobodnoj zoni Visoko. Ogromno iskustvo u carinskoj i poreskoj oblasti Agović je pretočio u disertaciju koja na više od 200 strana realno prikazuje stanje u ovoj oblasti, detektuje mnogobrojne probleme te, kao što to struka i kodeksi naučno-istraživačkog rada nalažu, predlaže moguća rješenja. “Bosna i Hercegovina je suočena, s jedne strane sa liberalizacijom vanjske trgovine koja prekomjernim uvozom ugrožava konkurentnost domaćih privrednika, a s druge strane, sa značajnim vanjskim i unutarnjim barijerama kojima su izloženi izvoznici”, kaže, između ostalog, dr. Agović u disertaciji na čijem kraju daje zaključne preporuke za poboljšanje konkurentske pozicioniranosti BiH na tržištu EU i CEFTA, uključujući tematski diskus zahtjeva koje je EU postavila pred BiH.