© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°

Džamija u Petnjici iz 16. vijeka

Nalazite se pred jednom od ljepših džamija na 

Balkanu, jedinstvene arhitekture, sa drvenim, 

ručno rezbarenim stubovima. Sa površinom od 

oko 550m2 ona može da primi više stotina 

vjernika. Džamija u Petnjici je i jedina trospratna 

džamija u Crnoj Gori. Stara je nekoliko vjekova, 

te se i njen izgled vremenom mijenjao. 

Ne zna se sa sigurnošću kada je nastala. Narodno predanje kaže da je to bilo krajem 16. vijeka, kada su sa 

opadanjem značaja grada Bihora, počele da se 

grade džamije i van njegovih zidina. Glavni putevi 

išli su rijekom Popčom, pa su se uz njen tok 

podizale i džamije. Istoričari njenu izgradnju 

povezuju sa dolaskom Hajdar – paše Selima, 

1689. godine, kada je izgrađeno više objekata 

orijentalnog stila u Bihoru i Limskoj dolini. Njen 

prvobitni izgled znatno se razlikovao od 

današnjeg. Obim zgrade je bio manji, prvi sprat 

napravljen od kamena, a drugi od drveta. Minare 

je bilo drveno, a džamija je bila pokrivena tahtom. 

U narodu postoji predanje da je kamen za njenu 

izgradnju donešen sa džamije koja se nalazila u 

srednjevjekovnom utvrđenju Bihor, na vrhu 

strmog brijega Gradina, iznad sela Bioča.

Krajem 17. i početkom 18. vijeka broj stanovnika u petnjičkom kraju je rastao, a Petnjica je prerasla u značajno 

okružno središte. Džamija je postala premala, pa se 

1901. godine krenulo sa proširenjem, o čemu svjedoči

tarih napisan arapskim pismom na ploči koja se čuva 

u džamiji. “La Ilahe illalah Muhameden resulullah, 

Mutevelija iz Trpezi, Cikotić Hasan (Huso) Bejtov i 

Tahir Abdurahmanov Kršić, iz Radmanaca, Glavni 

majstor iz Hercegovine, nastanjen u Beranama Ajdin 

Korijanić, imam mula Šaćir Hodžić, godine 1321.h. 

(1903)“

Materijal za dogradnju džamije, unutrašnje 

opremanje, kao i novac i hranu za majstore, 

obezbijedio je narod ovog kraja dobrovoljnim 

darovima i prilozima. Veličina dograđene džamije je 

bila 15,80 x 13,20 m, imala je tri sprata i drve no 

minare znatno više od današnjeg.

Čuven je bio i hladnjak izgrađen 1930. godine u bašti džamije, u koji je moglo da sjedne oko 50 ljudi. Bilo je to mjesto 

za okupljanje i razgovor prije samog ulaska u džamiju. 

Temelji su bili od kamena, a na njih su se naslanjali 

drveni direci sa drvenom konstrukcijom i pokrovom od 

tahte. Objekat je uklonjen 1956. godine. Tokom 20. vijeka

džamija je pretrpjela nekoliko promjena, da bi joj 

poslednjom rekonstrukcijom 2005. godine, bio vraćen 

pređašnji izgled. 

Džamija u Petnjici imala je veoma značajnu ulogu u 

opismenjavanju i očuvanju kulturnog identiteta Bihoraca. 

U arhivu džamije i danas se čuvaju liste rođenih, 

vjenčanih, kao i druge pojedinosti o stanovništvu ovog 

kraja. Vjeruje se da ova džamija nikada nije stradala, jer 

njene temelje čuvaju meleci – anđeli kao i pokloni 

Bihoraca dati za napredak porodice i čitavog kraja.