© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°
Tribina - Dortmund   U okviru organizacije jesenjeg susreta dijaspore u njemačkom gradu Dortmundu organizovan je okrugli to na temu:Ekonomsko pravne mogućnosti razvoja opštine Petnjica. Organizator ove tribine bio je aktiv gradjana "EUROPA ZA OPŠTINU PETNJICA" iz Hannivera uz podršku UDBK - Njemačka e.V.
Ovaj skup je okupio brojne učesnike iz različitih oblasti života, a bili su prisutni i istaknuti književni stavraoci porijeklom iz Gornjeg bihora. Učešće u tribini, osim ljudi koji žive i rade u Njemačku, uzeli su i bošnjački aktivisti iz Luxemburga. Osim Bihoraca interesovanje su ispoljili i prestavnici bošnjačkih udruženja koja okupljaju Bošnjake Kosova i Plava i Gusinja. Tribini su se nešto kasnije priključili i diplomatski predstavnici Crne Gore i Republike Kosovo. Generalni konzul Crne Gore informisao je prisutne o aktivnostima koje se sprovode na planu realizacije ovog cilja. Osim informisanja o Opštini Petnjica, govorilo se i o modelima ulaganja dijaspore u  maticu i doprinosu napretku u oblastima koje su perspektivne i ukazuju na profitabilnost. Preuzeto sa; http://opstina-petnjica.com/index.php/home